Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Modernizacje i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

 • wykonywanie zbiorników betonowych
 • dostawa i montaż linii technologiczych - komplet wraz z podłączeniem, sterowaniem i wizualizacją:
  • stacja oczyszczania mechanicznego ( możliwość montażu urządzeń w budynku wraz z jego wykonaniem)
   • krata
   • prasopłuczka
   • piaskownik
   • separator piasku
  • pompownie

Urządzenia

Mechaniczne oczyszczanie wstępne
 • kraty hakowo-taśmowe
 • kraty z zintegrowaną prasą
 • kraty ręczne
 • kraty śrubowe
 • lamelowe kraty schodkowe
 • pionowe sita ślimakowe
 • sita bębnowe
 • zintegrowane oczyszczanie zgrubne ( układ kilku urządzeń )
 • prasopłuczki
 • przenośniki ślimakowe
 • macerator - rozdrabniacz
Separacja i płukanie piasku
 • separatory piasku dla piaskowników prostokątnych oraz okrągłych
 • sito-piaskowniki
Oczyszczanie tercjalne
 • filtry mikrosiatkowe
 • mikrosita bębnowe
Urządzenia do odwadniania osadu
 • taśmowe prasy filtracyjne
 • zagęszczacze taśmowe i bębnowe
Dozowanie środków chemicznych
 • układ przygotowania i dozowania roztworu poliektrolitu
 • układ przygotowania i dozowania pixu
 • silosy na środki chemiczne proszkowe
Zgarniacze osadu
 • ruchome mostowe zgarniacze osadu
 • mostowe zgarniacze obrotowe z napędem centralnym lub bocznym
 • zgarniacze pompowe
Flotacja
 • flotator dla zbiorników prostokątnych i okrągłych ze zgarniaczami
 • odtłuszczacz flotacyjny
Mieszadła
 • mieszadła statyczne
 • mieszadła śmigłowe
 • mieszadła poziome i pionowe
Oczyszczanie biologiczne
 • urządzenia z osadem czynnym
 • urządzenia z warstwą biologiczną
 • urządzenia z biofiltrem
 • biologiczne filtry zanurzeniowe
Technologia membranowa
 • urządzenia do mikrofiltracji
 • urządzenia do ultrafiltracji
Wszystkie zastrzeżone nazwy stanowią własność odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo