Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Naprawa betonu - reprofilacja betonu - naprawa bieżni osadnikaPrzed naprawą bieżni:
Bieżnia betonowa przed remontem

Bieżnia osadnika przed remontem

Beton do naprawy

Bieżnia betonowa osadnika przed reprofilacją

Destrukcja betonu w środowisku agresywnym:

Tradycyjne podejście do zagadnień korozji betonu polega na chemicznej ocenie składu ścieków i porównaniu danych z normowymi przedziałami kwalifikującymi ścieki od słabo do silnie agresywnych w stosunku do betonu i przyjęciu albo materiałowo-strukturalnej ochrony betonu, albo innych zabezpieczeń. Korozja betonu zależy bezpośrednio od ilości związków chemicznych rozpuszczonych w ściekach i osadach lub występujących w fazie gazowej - oparach. Poziom destrukcji- zniszczenia betonu w obiektach sanitarnych ma bardzo silne uwarunkowania biologiczne wynikające z działalności bakterii redukujących związki siarki do siarkowodoru unoszącego się nad ściekami.

Zabezpieczenie skorodawanych powierzchni betonowych przed dalszymi destrukcyjnymi wpływami agresywnego środowiska (ciecze, opary) na ściany betonowe wymaga przeprowadzenia remontu konstrukcji betonowych polegającego na uzupełnieniu ubytków w betonie i naniesieniu powłok ochronnych.

Naprawa betonu - reprofilacja betonu - naprawa bieżni osadnika

Nasza firma oferuje usługi w zakresie reprofilacji betonu. Reprofilacja betonu to nic innego jak naprawa betonu. Jesteśmy w stanie odnowić ściany np. zbiorników , kanałów a także bieżni osadników. W procesie reprofilacji wchodzą materiały o właściwościach zespalających materiał naprawczy z podłożem wraz z uzupełnieniem ubytków.

Oczyszczalnie ścieków są obiektami, gdzie beton poddany jest silnemu oddziaływaniu agresywnych substancji chemicznych zawartych w ściekach. Szeroko rozumiany beton znajdujący się na oczyszczalniach ścieków powinien posiadać powłoki zabezpieczające go przed agresywnym środowiskiem.

Skutecznym sposobem ochrony betonu na oczyszczalni ścieków przed szkodliwymi oddziaływaniami agresywnego środowiska jest zastosowanie Mineralnego Systemu Ochrony Betonu. W/w system mimo właściwości wodoszczelnych jest również paraprzepuszczalny - taka właściwość jest bardzo istotna przy dużych różnicach temperatur w zabezpieczonych konstrukcjach. Ten system charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoży mineralnych, zapewniając odporność chemiczną w zakresie pH od 4 do 14.

Na czym polega naprawa betonu - naprawa bieżni osadnika

W pierwszym etapie naprawa powierzchni betonowej ( bieżni) polega na wyczyszczaniu powierzchni metodą strumieniowościerną ,hydromechaniczną pod wysokim ciśnieniem. Po czyszczeniu i odkuciu słabo przylegających elementów betonowych (także ruchomych) przeprowadza się badania na wytrzymałość na odrywanie betonu - metodą PULL-OFF. Następnie wykonuje się warstwę szczepną i dokonuje się reprofilacji - naprawy betonu odpowiednim materiałem. Po reprofilacji betonu następuje przerwa technologiczna ok 14 dni w celu wyschnięcia. Po przerwie technologicznej uzupełnia się fugi i dylatacje pionowe, poziome.

Kolejnym etapem jest zagruntowanie powierzchni bieżni i nałożenie warstwy żywicy z dodatkiem piasku jako warstwę antypoślizgową ( piasek kwarcowy wysuszony).

Ostatni etapem jest zabezpieczenie powierzchni bieżni przed promieniowaniem UV odpowiednim materiałem. Pełne utwardzenie żywicy trwa około 14 dni. Po tym okresie można włączyć bieżnie do eksploatacji.


Po naprawie bieżni:
Bieżnia betonowa po naprawie

Bieżnia osadnika po naprawie

Naprawa betonu

Reprofilacja bieżni betonowej osadnika

Wszystkie zastrzeżone nazwy stanowią własność odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo