Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Odwadnianie osadów

Proces odwadniania osadów

Odwadnianie osadów jest to proces polegający na obniżeniu zawartości wody w osadach w takim stopniu aby uwodnienie końcowe było jak najniższe. W trakcie odwadniania osadów usuwana jest woda kapilarna. Proces odwadniania osadów polega na rozdzieleniu osadu na suchy placek i czysty pozbawiony zawiesin odciek. Efektem tego jest zmniejszenie objętości osadu. Na dużych oczyszczalniach możemy spotkać się z procesem odwadniania osadów wraz z jego higienizacją.

Przebiega on następująco: Osad przefermentowany kierowany jest do stacji odwadniania osadu. Na rynku istnieje wiele producentów, którzy oferują rozmaitą gamę urządzeń do odwadniania osadu. Mogą to być np. filtracyjne prasy taśmowe, prasy komorowe, prasy śrubowe, wirówki, dekantery i wiele innych. Jednakże wszystko rozchodzi się o uzyskanie jak najmniejszego uwodnienia masy czyli procentowo jak najmniejszej wartości suchej masy. Odwadnianie osadów przefermentowanych kierowane jest właśnie na jedno z ww. urządzeń (wszystko zależy od możliwości Właściciela Oczyszczalni Ścieków). Odcieki z odwadniania osadów przefermentowanych wprowadzane są poprzez przepompownię i stację strącania fosforu z odcieków po np. prasie taśmowej do kanału ścieków surowych w budynku krat . Zazwyczaj w procesie odwadniania osadów na prasach taśmowych uzyskuje się od 16 - 20 % sm (sm = sucha masa). W celu poprawy odwadniania osadów dodaje się polielektrolit. Osad uzyskany po odwadnianiu osadów jest higienizowany wapnem.

Wytwarzanie osadów ściekowych jest procesem związanym z oczyszczaniem ścieków.

Na różnych etapach procesu oczyszczani ścieków i przeróbki osadów powstają osady ściekowe które charakteryzują się różnymi właściwościami między różniące się podatnością na odwadnianie. Zawartość wody w osadach ściekowych zależy od rodzaju procesu, któremu zostały poddane.

Zagęszczanie osadów obniża koszty odwaniania

Proces odwadniania osadów ze względu na koszty powinien być poprzedzony tak zwanym zagęszczaniem. Koszty odwadniania znacznie maleją wraz ze wzrostem suchej masy w osadzie. Wodę zawartą w osadach dzieli się na wodę związaną i wolną. Bardzo istotny wpływ na przebieg tego procesu oraz jego efekt końcowy ma znaczna ilość czynników takich jak uwodnienie początkowe, zawartość substancji stałych, wstępne przygotowanie osadów, jakość osadu oraz opór właściwy.

Odwadnianie osadów

Rodzaje odwadniania osadów

Jeżeli prezentujemy rodzaje odwadniania osadów to w tym asortymencie może to odbywać się naturalnie poprze zastosowanie metody poletka, laguny lub mechaniczne, przy czym ostatni omawiany typ możemy podzielić na taśmowe prasy filtracyjne, workownice oraz wirówki. Należy nadmienić, że mechaniczne odwadnianie osadów jest znacznie bardziej efektywne i coraz częściej stosowane, szczególnie na średnich i dużych oczyszczalniach ścieków.

Oferta owadniania

W naszej ofercie znajdziecie Państwo prasy filtracyjne do odwadniania osadów. Istotnym elementem w odwadnianiu osadów poprzez taśmową prasę filtracyjną jest dobór taśm filtracyjnych o odpowiednich parametrach. Nasz doświadczony zespół służy Państwu pomocą w doborze odpowiedniego materiału do filtracji.

|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo