Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Podczyszczalnie ścieków

Oferta w zakresie podczyszczalni ścieków

Oferowana przez firmę INTER TECH L.K. instalacja podczyszczalni ścieków jest technologią flotacji ciśnieniowej DAF (Dissolved Air Flotation) polegającą na klarowaniu ścieków za pomocą wody saturowanej. Wodę saturowaną uzyskuje się przez nasycenie wody powietrzem. Woda saturowana wprowadzona do ścieków rozpręża się, uwalniają się z niej w niezliczonej ilości bardzo drobne mikroskopijne pęcherzyki powietrza. Te drobiny powietrza przylegają do zanieczyszczeń zawartych w ściekach i wynoszą je na powierzchnię w postaci pływającego kożucha. Skuteczność procesu podczyszczania ścieków jest wysoka i bardzo dobrze sprawdza się w oczyszczaniu ścieków powstających w zakładach przetwórstwa rybnego, mięsnego a także owocowo-warzywnego.

Zasada działania podczyszczalni

Ścieki wytworzone na terenie zakładu skierowane zostają w pierwszej kolejności na mechaniczne sito ślimakowe. Zadaniem sita ślimakowego jest odseparowanie skratek, które odprowadzone zostają za pomocą przenośnika ślimakowego do kontenera. Ścieki po odsianiu przepływają do zbiornika napowietrzania (aeracji), w którym następuje proces napowietrzania ścieków. W zbiorniku uśredniającym zainstalowane są mieszadło zatapialne oraz pompa zatapialna. Mieszadło odpowiednio miesza ścieki natomiast pompa przepompowywuje ścieki do procesu flotacji. W przedniej części rury doprowadzającej ścieki do komory flotacji znajduje się mieszadło statyczne. Zadaniem urządzenia jest dokładne wymieszanie ścieków z Pix-em oraz z wodorotlenkiem sodu. Dozowanie flokulantów odbywa się za pomocą pomp membranowych do zbiornika flotacji po wcześniejszym przygotowaniu i wymieszaniu flokulanta w oddzielnych zbiornikach.

Przykładowa podczyszczalnia ścieków

Reaktor mieszania wolnego

Po szybkim zmiksowaniu ścieki skierowane zostają do reaktora mieszania wolnego, który znajduje się wewnątrz komory flotacji. W reaktorze zachodzi proces wytrącenia kłaczków osadu z wody. Roztwór polimeru dozowany jest do reaktora mieszania wolnego w celu zintensyfikowania procesu flokulacji. Z reaktora mieszania wolnego ścieki skierowane zostają do reaktora flotacji właściwej. W reaktorze flotacji właściwej osad unoszony jest na powierzchnię za pomocą drobnych mikroskopijnych pęcherzyków powietrza. Osad powierzchniowy usuwany jest z flotatora za pomocą pompy mamut znajdującej się w reaktorze. Woda potrzebna do wytworzenia wody dyspersyjnej pobierana jest z dolnej części reaktora flotacji i z powrotem kierowana jest do reaktora flotacji właściwej. Woda oczyszczona odprowadzona zostaje do kanalizacji sanitarnej z dolnej części reaktora.

Usuwanie osadu

Osad, który powstaje w wyniku podczyszczania ścieków odprowadzany zostaje okresowo do magazynu osadu w którym zachodzi częściowy proces odwadniania osadu np. na taśmowej prasie filtracyjnej. Zagęszczanie osadu zachodzi poprzez proces flokulacji/zagęszczania a następnie usunięcie odwodnionego osadu do kontenera. Odciek pochodzący z zagęszczania osadu zostaje odprowadzony do zbiornika uśredniania. W ten sposób powstały osad o dużym stopniu odwodnienia można przeznaczyć do dalszego zagospodarowania

Przykładowa podczyszczalnia ścieków
Inter Tech podczyszczalnia ścieków
Nowocesna podczyszczalnia ścieków

Wyposażenie podczyszczalni w urządzenia

Oferowana przez firmę INTER TECH L.K. podczyszczalnia ścieków wyposażona jest w urządzenia:
 • Sito ślimakowe
 • System napowietrzania ścieków/mieszanie
 • Uśrednianie i przepompowywanie
 • System mieszania szybkiego
 • System mieszania wolnego/pehametr
 • Reaktor flotacji
 • Przepływomierz elektromagnetyczny
 • Przepływomierz elektromagnetyczny
 • Stacja wody dyspersyjnej
 • Magazyn osadu
 • Stacja dozowania NaOH
 • Stacja dozowania polimeru
 • Stacja dozowania Pixu
 • Panel sterowniczy dla instalacji podczyszczalni ścieków
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo