Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Przenośniki ślimakowe

Są to urządzenia do transportu medium, którym mogą być ziarna, piasek, osady, skratki, pulpy lub też inne materiały. Opisywane maszyny mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, począwszy od zakładów owocowo warzywnych, rolnictwie a także w oczyszczalni ścieków. Stosuje się je jako urządzenia odbierające medium - materiał z pod rożnego rodzaju zbiorników i silosów. Służą również do dozowania produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może odizolowany od otoczenia.

Oferowane przenośniki ślimakowe

 • ze względu na budowę spotykane są urządzenia wyposażone w spirale wałowe lub bezwałowe.
 • możemy je podzielić na dwa rodzaje z korytem zamkniętym lub otwartym.
 • ze względu na rodzaj napędu dzielą się na przenośniki z napędem górnym i dolnym ( materiał transportowany jest ciągnięty lub pchany).
 • mogą być wykonane w wersji lewoskrętnej lub prawoskrętnej.
 • mogą pracować w pozycji poziomej, pionowej lub ukośnej.

Materiał wykonania

 • Stal kwasoodporna
 • Stal węglowa podwyższonej jakości – bardziej odporna na ścieranie
przenośniki ślimakowe

Budowa przenośnika ślimakowego

Przenośnik ślimakowy zbudowany jest z koryta roboczego, który może być wyłożony wykładziną z tworzywa PE. Przenośnik ślimakowy składa się z leja zasypowego, ślimaka umieszczonego w obudowie oraz króćca. Obrót spirali spowodowany jest motoreduktorem, dzięki któremu wymuszany ruch czyli przemieszczanie się medium w przestrzeni międzyzwojowej. Urządzenia tego typu wałowe podparte są łożyskami oraz uszczelnione na końcach wału. Natomiast w urządzeniach ślimakowych bezwałowych wstęga spiralna leży swobodnie w korycie, które jest wyłożone trudnościeralnym tworzywem sztucznym.

Zalety przenośników

 • nie wymaga konserwacji
 • hermetyczność
 • konstrukcja ze stali kwasoodpornej lub stali węglowej
 • uniwersalność zastosowań
 • możliwość zastosowania funkcji rozdrabniania

Nasza firma dostarcza a także przeprowadza remonty przenośników ślimakowych, wymianę wykładziny pod przenośnikami a także konserwację bądź też dostawę motoreduktorów.

|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo