Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Stacje zlewcze (zlewne)panel stacji zlewczej widok stacji zlewczej widok stacji zlewnej
Automatyczna stacja zlewna typu IT2010/100/1 służy do bezobsługowego przyjmowania ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię lub do punktów zlewnych umieszczonych na obrzeżach terenów skanalizowanych lub zakładów produkcyjnych.

Stacja zlewna typu IT-2010/100/1 spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Nowoczesna stacja zlewna typu IT-2010/100/1 spełnia szereg funkcji związanych z przyjmowaniem przez oczyszczalnię ścieków dowożonych:
 • Zapewnia hermetyzację procesu zrzutu ścieków dowożonych,
 • Mierzy objętość ścieków dostarczonych do punktu zlewnego,
 • Bada parametry ścieków dowożonych ( pH , przewodność, temperatura, inne jako opcja ),
 • Blokuje dostawę ścieków posiadających zbyt duży ładunek zanieczyszczeń,
 • Generuje potwierdzenie przyjęcia ścieków dowożonych (dowolna liczba kopii),
 • Urządzenie posiada wizualizację typu SCADA,
 • Zaletą stacji jest jej bezobsługowy, automatyczny tryb pracy,
 • Możliwość zabudowy stacji zlewnej w dowolnie wybranym miejscu (łączność bezprzewodowa),
 • Obudowa urządzenia może zostać wykonana ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
 • System sterowania zapewnia brak możliwości wykonania dostawy ścieków dowożonych przez niepowołane osoby,
 • Istnieje możliwość rozbudowy lub standardowej stacji zlewnej o szereg dodatkowych urządzeń, które poszerzą funkcjonalność stacji zlewnej (dodatkowe urządzenia można stosować dodatkowo lub zamiennie):
 • Stację zlewną można wyposażyć w niezależne podtrzymanie napięcia-UPS oraz moduł sygnalizujący w dowolne miejsce o braku zasilania,
 • Możliwość dodatkowego zabezpieczenia stacji przed wejściem osób niepowołanych poprzez wysłanie sygnału o wejściu na teren stacji zlewnej,
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stacji zlewnej - stacja zlewna IT-2010-100-1


panel stacji zlewczej panel stacji zlewczej
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo