Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Usługi, remonty i serwis urządzeń

Świadczymy usługi instalacyjne, serwisowe, remontowe, a także naprawy pogwarancyjne w zakresie:Szykany zagęszczające osad przed remontem
Szykany zagęszczające osad przed remontem
Konstrukcja prasy filtracyjnej przed remontem
Konstrukcja prasy filtracyjnej przed remontem
Wały prasy filtracyjnej przed regeneracją
Wały prasy filtracyjnej przed regeneracją
wał perforowany odciekowy do prasy filtracyjnej przed regeneracją
Wał perforowany odciekowy do prasy filtracyjnej przed regeneracją
remont spirali
Dostawa i montaż spiral
Kanał krat przed remontem
Kanał krat przed remontem
USŁUGI MECHANICZNE, INTALACYJNO MONTAŻOWE I ELEKTRYCZNE:
 • kompletne wyposażanie nowych, oraz modernizacja istniejących pompowni ścieków,
 • montaż pomp osadu, polimeru i wody, armatury, automatyki
 • montaż urządzeń technologicznych: krat do odwadniania skratek, zgarniaczy osadów w osadnikach, sitopiaskowników, separatorów piasku, przenośników ślimakowych, prasopłuczek, stacji odwadniania i zagęszczania osadu i innych ...
 • montaż nowych oraz modernizacja istniejących podczyszczalni ścieków metodą flotacji chemicznej (dla zakładów mięsnych, owocowo-warzywnych, mleczarskich i innych)
REMONTY PRAS FILTRACYJNYCH I ZAGĘSZCZAREK:
 • demontaż i montaż taśm filtracyjnych,
 • naprawa wałów napędowych, powlekanie tworzywem chemoutwardzalnym, gumą i poliuretanem
 • demontaż, dostawa i montaż elementów z tworzywa PEHD: (listwy strefy odwadniania grawitacyjnego, kratki do stołu odciekowego, listwy zgarniające, szykany, płyty klina pionowego, ograniczniki do taśmy)
 • dostawa, montaż i regeneracja szczotek mieczowych
 • wymiana nowych węży wysokociśnieniowych oraz elementów sterowania, hydraulicznego, wymiana uszczelnień bocznych,
 • kontrola układu płuczącego (pompy, dysze, zawory)
 • kontrola zestawu przygotowania powietrza
 • kontrola układu napędowego (silnik, motoreduktor, elementy sterowania)
 • wymiana łożysk oraz obudów łożyskowych
 • kontrola układu dozowania polimeru (dozowniki, pompy, mieszadła, zawory, uszczelnienia)
 • cynkowanie konstrukcji prasy i zagęszczaczy
 • sprawdzenie i ustawienie technologiczne układu odwadniania i zagęszczania osadu
REMONTY OSADNIKÓW: REMONTY I NAPRAWY URZĄDZEŃ:
 • krat, sit, prasopłuczek
 • naprawa przenośników ślimakowych (wymiana spirali, wykładzin)
 • regeneracja wałów (pokrywanie tworzywami, gumowanie, napawanie, obróbka skrawaniem)
 • remont dmuchaw w systemie napowietrzania (wymiana oleju i filtrów, wymiana łożysk, wymiana uszczelnień)
 • regeneracja szczotek mieczowych
 • naprawy, remonty pomp i mieszadeł
 • remont sit filtracyjnych (wymiana zamków)
 • naprawa przekładni mieszadeł
USŁUGI:
 • wizualizacja pracy urządzeń
 • serwis okresowy pras i zagęszczarek
 • kompleksowy serwis stacji zlewnej
 • wypożyczenie wciągarki bramowej (udźwig 1 tona)
 • projektowanie
 • pokrywanie wałów tworzywem chemoutwardzalnym, gumą lub poliuretanem
 • usługa pomiarów elektrycznych: pomiary odbiorcze nowych instalacji , pomiary okresowe


Wykonanie nowych szykan zagęszczających osad
Wykonanie nowych szykan zagęszczających osad
Konstrukcja prasy filtracyjnej po remoncie
Konstrukcja prasy filtracyjnej po remoncie
Wały prasy filtracyjnej po regeneracji
Wały prasy filtracyjnej po regeneracji
Wał perforowany odciekowy do prasy filtracyjnej po regeneracji
Wał perforowany odciekowy do prasy filtracyjnej po regeneracji
spirala po remoncie
Dostawa i montaż spiral
Kanał krat po remoncie - reprofilacja ścian betonowych
Kanał krat po remoncie reprofilacja ścian betonowych

Wszystkie zastrzeżone nazwy stanowią własność odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo